dr inż. Mariusz Sojak

Pulikacje Recenzowane

1. Jaros, M., Sojak, M. 1997, Wyznaczanie współczynnika dyfuzji masy w procesie konwekcyjnego suszenia buraka ćwikłowego. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt nr 445, str. 301 - 308

2. Sojak, M., 1999, Modelowanie kinetyki suszenia dyni. Inżynieria Rolnicza, 2 (8), str. 87 – 94

3. . Sojak, M., Jaros, M., 1999, Weryfikacja modelu pierwszego okresu suszenia dyni z uwzględnieniem skurczu objętościowego, Konwekcyjne Suszenie Warzyw – Teoria i Praktyka, pod redakcją Stanisława Pabisa, PTIR Kraków, str. 153 – 159

4. Głowacki, Sz., Sojak, M., 2001, Wpływ podstawowych parametrów suszenia krajanki dyni na wartość strumienia wody. Problemy Inżynierii Rolniczej 3 (33), str. 53 – 58

5. Sojak, M., Jaros, M., Głowacki, Sz., 2002, Weryfikacja modelu pierwszego okresu suszenia dyni z uwzględnieniem anizotropii materiału. Inżynieria Rolnicza 7 (40), str. 81 – 86

6. Sojak, M., Jaros M, 2002, Badania wstępne suszenia selera metodą fluidyzacyjno – tunelową. Inżynieria Rolnicza 7a (40), str. 45 – 49

7. Sojak, M., 2002, Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła w procesie konwekcyjnego suszenia dyni spożywczej. Inżynieria Rolnicza 7a (40), str. 143 – 148

8. Głowacki Sz., Sojak M., Koźbiał B., 2005, Wpływ kształtu cząstek krajanki jabłek na czas suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej. Inżynieria Rolnicza 2 (62), str. 45 – 55

9. Sojak, M., Głowacki, Sz., 2005, Możliwość zastosowania systemu komputerowego do wspomagania decyzji w procesie zwalczania szkodników buraka ćwikłowego w okresie jego wegetacji. Inżynieria Rolnicza 14/74, str. 323 - 330

10. Głowacki Sz., Sojak M., Chojnowska S., 2007, Wpływ temperatury i rozdrobnienia wierzby energetycznej na przebieg procesu suszenia. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 6 (447) 2007, str. 30 – 32. ISSN 0137-3676

11. Sojak, M., Głowacki, Sz., Krawcewicz, M., 2007, Zastosowanie internetowej platformy wymiany ogłoszeń z wykorzystaniem baz danych w inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007, str. 287 – 292. ISSN 1429-7264

12. ............................................

13. ............................................

14. ............................................

15. Sojak M., Głowacki Sz., 2010, Analysis of giant pumpkin (Cucurbita maxima) drying kinetics in various technologies of convective drying. Journal of Food Engineering. v. 99, issue 3, august (2010), pp. 323-329. ISSN 0260-8774. (DOI information: 10.1016/j.jfoodeng.2010.03.010)

Publikacje naukowe inne

1. ........................................

Publikacje popularnonaukowe

1. ........................................